#đầutư #sângolf

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Nghị định quy định cụ thể về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Theo Nghị định, các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf và công trình […]