#Du lịch #Việt Nam

Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu: Điểm đến di sản hàng đầu châu Á, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á năm thứ 2 liên tiếp. Tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch […]