#Dulichthegioi

Hồng Kông đang dần nới lỏng các quy định giãn cách xã hội, đồng thời mở rộng chương trình xét nghiệm toàn dân. Chính quyền xứ Cảng thơm cũng thảo luận với 11 nước khác trong đó có Việt Nam để thiết lập các bong bóng du lịch. “Bong bóng du lịch” là ý tưởng […]