Thị trường

Các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đang dần ảnh hưởng và cạnh tranh trực tiếp với mô hình khách sạn truyền thống, đặc biệt là về đối tượng khách giới trẻ, khám phá. Đầu tư cho thuê căn hộ căn nhà thứ 2 tăng lên Nghiên cứu của Savills toàn cầu và Homeaway […]