#TPHCM #Hệ số #Giá đất

TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như năm 2021, là năm thứ 4 không thay đổi hệ số này. Tiếp tục kỳ họp thứ 4, chiều 9/12, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND TP đã biểu […]