Kiên Giang lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Phú Quốc

  • By:Milton

Tỉnh Kiên Giang bắt đầu lấy ý kiến cử tri, khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định trình các bộ, ngành trung ương và trình Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc trong năm 2020.

 

PQ

Ngày 8-6, ông Phạm Văn Nghiệp – phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc – cho biết huyện đảo này lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Phú Quốc trên Cổng thông tin điện tử Phú Quốc và Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang tại 2 địa chỉ: phuquoc.kiengiang.gov.vn và kiengiang.gov.vn.

Thời gian lấy ý kiến 30 ngày theo quy định.

Các văn bản tại mục góp ý dự thảo văn bản để lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo dự thảo đề án, thành phố Phú Quốc sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 575,29 km2, quy mô dân số 177.540 người (giảm về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thổ Châu) với 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường (Dương Đông, An Thới) và 6 xã (Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn).

Giảm xã Hòn Thơm do nhập vào thị trấn An Thới để thành lập phường An Thới.

Phường Dương Đông sau khi thành lập có 15,06 km2 diện tích tự nhiên, dân số 60.415 người, gồm 10 khu phố, với tên gọi từ khu phố 1 đến khu phố 10. Các trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của thị trấn Dương Đông vẫn giữ nguyên như hiện có.

Đối với phường An Thới sẽ có 34,29 km2 diện tích tự nhiên, dân số 42.095 người, gồm 11 khu phố, với tên gọi từ khu phố 1 đến khu phố 8, khu phố Bãi Nam, khu phố Bãi Chướng và khu phố Hòn Rỏi. Các trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của thị trấn An Thới vẫn giữ nguyên như hiện có.

Ông Nghiệp cho biết thêm thời gian qua các thủ tục thành lập thành phố “đảo” Phú Quốc bị chậm do Kiên Giang tiến hành song song cả thủ tục tách đảo Thổ Châu ra thành một huyện mới. Nay phần liên quan tới đảo Thổ Châu để lại làm sau nhằm đẩy nhanh các thủ tục thành lập thành phố Phú Quốc.

Trước đó, Chính phủ cũng đã có chủ trương cho phép UBND tỉnh Kiên Giang được thuê tư vấn nước ngoài lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị kinh tế – hành chính đặc biệt (văn bản số 739/TTg-CN ngày 8-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Nguồn: Tuổi Trẻ

 

Posted in: Báo chí