CƠ CHẾ ĐẶC KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC

  • By:Milton
  • 0 Comment

Các quy chế riêng, đặc biệt là các chính sách kinh tế vùng của Nhà nước dành cho Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai sẽ là yếu tố quan trọng giúp Phú Quốc phát triển mạnh mẽ, vượt bậc

Posted in: Báo chí, Đầu tư bất động sản

Comments

No Responses to “CƠ CHẾ ĐẶC KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC”

No comments yet.