#Phú Quốc #Thành phố biển đảo

Nhấn mạnh đến đặc thù của Phú Quốc là sở hữu diện tích rừng lớn, các đại biểu đề nghị chính quyền địa phương chú trọng ngay từ lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch để Phú Quốc trở thành một “thành phố trong rừng”. Toàn cảnh phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp […]

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc. Quy trình đưa huyện đảo Phú Quốc lên thành phố tiến thêm một bước nữa, với […]

Việc thành lập TP Phú Quốc là nhằm thiết lập mô hình quản lý chính quyền đô thị, thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du lịch, tạo đà phát triển kinh tế – xã hội… Chính phủ vừa hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập […]